fbpx

Részvénytársaság alapítása (Rt. és ZRt.)

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki.
A törvényben meghatározott kivételes eseteken kívül az Rt. kötelezettségeiért a részvényes nem köteles helytállni.

Az Rt., amelynek részvényeit tőzsdére bevezették, nyilvánosan működő részvénytársaságnak (NyRt.), ha pedig részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére, akkor zártkörűen működő részvénytársaságnak (ZRt.) minősül.

A zártkörűen működő részvénytársaság

Részvénytársaságot csak zártkörűen, egy vagy több természetes vagy jogi személy alapíthat, ami részvényeinek tőzsdére történő bevezetésével alakulhat át NyRt-vé.

Az Rt. alaptőkéje állhat pénzbeli és nem pénzbeli (apport) hozzájárulásból, de nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. A pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.

A Zrt. részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók elő, és átalakíthatóak, de nyilvánosan nem hozhatók forgalomba.

A Zrt. alapításának menete

A részvénytársaság létesítő okiratának (egy részvényes) vagy alapszabályának (több részvényes) tartalmaznia kell:

– a társaság nevét és részvényeseit, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, tevékenységi köreit, működésének időtartamát (határozott vagy határozatlan)
– a cégjegyzés módját és a társaság képviseletét
– az alapítók nyilatkozatát az összes részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a részvényeknek az alapítók közötti megoszlásáról
– az alaptőke összegét, az alapítás során kibocsátandó részvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, valamint a részvények előállításának módját
– a közgyűlés összehívásának módját, a szavazati jog gyakorlásának feltételét és módját
– első könyvvizsgáló személyét, amennyiben a társaság szeretne könyvvizsgálót kijelölni.

Az alapításhoz szükséges, minden tag által aláírt alapszabályt és az egyéb dokumentumokat kötelezően ügyvéd készíti el, és nyújtja be a cégbírósághoz. A részvénytársaság alapítása illetékköteles és a szerződésminta használatával készült létesítő okirat esetén az egyszerűsített cégeljárás gyors, általában egy-három munkanapot vesz igénybe.

Az NyRt. kizárólag a társasági adó hatálya alá tartozik, de a ZRt. választhatja a KIVA szerinti adózást is. A megfelelő adózási forma kiválasztásához kiemelten ajánlott könyvelői tanácsadást kérni.

A cégalapítás költségei rendkívül kedvezőek, ha díjmentes extrákkal bővített, székhelyszolgáltatás Budapest csomagban veszed igénybe!

Adatkezelési tájékoztató